Rotkunst ved Juthaugen 2003

Dette bildet viser rota av et vindfall i en stor flatehogst mellom Juthaugen og Puttmyrene, en stor tørrgran. Nina Didriksens bilde «Kunstinstallasjon på Juthaugen», bilde nr. 25830, viser samme rot i 2016. Et artig sammentreff, og samtidig en illustrasjon av hvor raskt plantet gran vokser i løpet av 13 år.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Des 2003

Putten i Puttmyrene 2003

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannsposten fra 1994 viser at dette er samme putt som den på bilde nr. 37917 og andre bilder. Allerede da var koden uleselig. Utløpet er under treet til venstre i bildet. Siden det er snø og is, er det ikke mulig å si noe om hvor bevokst putten var den gang, men mindre gras er synlig. Området mellom Juthaugen og Puttmyrene var da ganske nylig blitt snauhogd, se bilde nr. 37919.

02 Des 2012

Nok snø i høyden

Av Erik Unneberg

Det var nok snø i de høyereliggende deler av Finnemarka i dag, også i terrenget. Bildet er tatt en kilometer sør for Eiksetra, ca. 490 moh.

02 Des 2012

Litt løst i løypetraseen

Av Erik Unneberg

Det var ikke alle løyper som var nypreparert i dag, men det gikk fint å ta seg frem i løse spor. Bildet er tatt en kilometer eller så sør for Garsjø, rett nordøst for Tverråsrunden, ca. 500 moh.