Tørrfuruene på Pershusfjellet

I 2018 etterlyste jeg de mange steder omtalte flotte tørrfuruene på Pershusfjellet, se bilde nr. 29721. Denne gangen tok vi avstikkeren som bragte oss dit, og det var verdt bryet. Her en gruppe med Buvann – Pershusvann og tallrike blåner som passende bakgrunn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Sep 2021

Svartvika i Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Svartvika i Pershusvann er ikke lett tilgjengelig fra østsiden av vannet, men fra Pershusfjellet er det god oversikt. Midt i vika går grensen for Spålen-Katnosa naturreservat.

19 Okt 2008

Gammel fløterpram

Av Odd Tore Saugerud

Denne gamle prammen er sannynligvis samme type pram som den på bilde nr. 37846. Denne er i god stand, men vi fant flere slike i varierende tilstand da vi gikk langs strendene av vannene i 2008.

25 Sep 2021

Båter ved Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Fra Pershusfjellet er det utsikter langt og bredt. Med telelinse kan man studere detaljer, f.eks. langs bredden av vannene. Her er det en ansamling av båter. En av disse ser ut til å være en gammel fløtningspram med jernbeslått kjøl. Slike var det mange av langs strendene da vi gikk der i 2008, se bilde nr. 37847.