Svartvika i Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

Svartvika i Pershusvann er ikke lett tilgjengelig fra østsiden av vannet, men fra Pershusfjellet er det god oversikt. Midt i vika går grensen for Spålen-Katnosa naturreservat.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Okt 2008

Gammel fløterpram

Av Odd Tore Saugerud

Denne gamle prammen er sannynligvis samme type pram som den på bilde nr. 37846. Denne er i god stand, men vi fant flere slike i varierende tilstand da vi gikk langs strendene av vannene i 2008.

25 Sep 2021

Båter ved Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Fra Pershusfjellet er det utsikter langt og bredt. Med telelinse kan man studere detaljer, f.eks. langs bredden av vannene. Her er det en ansamling av båter. En av disse ser ut til å være en gammel fløtningspram med jernbeslått kjøl. Slike var det mange av langs strendene da vi gikk der i 2008, se bilde nr. 37847.

25 Sep 2021

Pershusfjellet sett fra Skarvvann

Av Odd Tore Saugerud

Skarvvann er det tredje av vannene i det vestre Nordmarks-vassdraget, og det første langs Pershusfjellet. Fra sydenden av vannet er utsikten formidabel til den bratte og stupfylte siden av fjellet. Denne dagen var det nær folkevandring over fjellryggen. Med god skjerm er det mulig å skjelne to rødkledte mennesker over et av stupene litt mot venstre kant av bildet.