Båter ved Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

Fra Pershusfjellet er det utsikter langt og bredt. Med telelinse kan man studere detaljer, f.eks. langs bredden av vannene. Her er det en ansamling av båter. En av disse ser ut til å være en gammel fløtningspram med jernbeslått kjøl. Slike var det mange av langs strendene da vi gikk der i 2008, se bilde nr. 37847.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Sep 2021

Pershusfjellet sett fra Skarvvann

Av Odd Tore Saugerud

Skarvvann er det tredje av vannene i det vestre Nordmarks-vassdraget, og det første langs Pershusfjellet. Fra sydenden av vannet er utsikten formidabel til den bratte og stupfylte siden av fjellet. Denne dagen var det nær folkevandring over fjellryggen. Med god skjerm er det mulig å skjelne to rødkledte mennesker over et av stupene litt mot venstre kant av bildet.

25 Sep 2021

Demningen i Tverrsjøen

Av Odd Tore Saugerud

Tverrsjøen er det andre vannet (Ølja er det første) i det vestre Nordmarks-vassdraget, og er, som de fleste andre vannene der, demt opp. Demningen er en ganske lav, men lang gråsteindemning. Den ble rehabilitert i 2011, se bilde nr. 15082. Svarttjernshøgda og Helgehaugen, begge over 700 moh., i bakgrunnen på bildet.

25 Sep 2021

Skogens ro på Kølabonn

Av Eivind Molde

Kølabonn, langt inni skogen langs Flyktningeruta, er ikke et sted man bare "oser" forbi. Her tar man seg gjerne en god pause på setervollen. Det er ikke en lyd å høre. Her råder skogens ro.