Pershusfjellet sett fra Skarvvann

Skarvvann er det tredje av vannene i det vestre Nordmarks-vassdraget, og det første langs Pershusfjellet. Fra sydenden av vannet er utsikten formidabel til den bratte og stupfylte siden av fjellet. Denne dagen var det nær folkevandring over fjellryggen. Med god skjerm er det mulig å skjelne to rødkledte mennesker over et av stupene litt mot venstre kant av bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Sep 2021

Demningen i Tverrsjøen

Av Odd Tore Saugerud

Tverrsjøen er det andre vannet (Ølja er det første) i det vestre Nordmarks-vassdraget, og er, som de fleste andre vannene der, demt opp. Demningen er en ganske lav, men lang gråsteindemning. Den ble rehabilitert i 2011, se bilde nr. 15082. Svarttjernshøgda og Helgehaugen, begge over 700 moh., i bakgrunnen på bildet.

25 Sep 2021

Skogens ro på Kølabonn

Av Eivind Molde

Kølabonn, langt inni skogen langs Flyktningeruta, er ikke et sted man bare "oser" forbi. Her tar man seg gjerne en god pause på setervollen. Det er ikke en lyd å høre. Her råder skogens ro.

25 Sep 2021

Rastested på Vengsveien

Av Eivind Molde |

Her er det fint å ta seg en pause før ferden går videre. Benker og bord og bålplass innbyr til det. Dette er et viktig kryss langs Vengsveien gjennom Festningsdalen. Rett fram går det sti til Kølabonn og Klokkertorvet (og skiløype om vinteren), mens man kommer til Ekebergdalen og Kirkebygda mot venstre og Katisa og Flateby i motsatt retning.