En putt ved Smedmyra

Dette er putten merket 475 (moh.) på Markadatabasens kart på Smedmyra ved enden av Bjørnebergveien. På det kartet og også andre kart er den tegnet som en nær eggformet putt som ligger i myra. Bildet viser at det ikke er riktig, og på turkart er det da også antydet som putter omgitt av skog. Noe av forklaringen kan være at noen kart er fotografert/synfart etter perioder med mye regn, men i dette myrområdet er det også andre uoverensstemmelser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2021

Glåmputten på Vinterglåmene

Av Odd Tore Saugerud

Pinnedyret på bilde nr. 37831 står like ved Glåmputten, og er synlig omtrent midt på dette bildet for dem som har god skjerm. Den er en av de to største puttene/kulpene på Glåmene. Her har høstfargene begynt å komme.

22 Sep 2021

Et pinnedyr ved blåstien

Av Odd Tore Saugerud

Pinnedyr, eller vandrende pinner, finnes i mange versjoner, deriblant den største arten insekter. Det på bildet har for lengst sluttet å vandre. Pinnedyr er vegetarianere og kan holdes som kjæledyr, i motsetning til knelere (Mantis) som kan ligne og oppføre seg likt, men er grådige rovinsekter.

22 Sep 2021

Furu med tyritopp på Sommerglåmene

Av Odd Tore Saugerud

Furu dominerer på og rundt Glåmene. Her, ved knekken mot syd på Sommerglåmene, står denne noe skrantende furua med tyritopp. I forgrunnen et av de tallrike blauthølene, dette med mosedekke.