Padletur i uvanlig nedbør

Det var fint å padle på Bogstadvannet denne onsdagskvelden. Men det var en rar og litt ekkel opplevelse å få skurer av hagl over seg fra en nærliggende skytebane. Det smalt hyppig bak trærne. Utover det var det fine fugler og insekter å se.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2021

Et skjul med gammelt innhold

Av Odd Tore Saugerud

Dette er forsiden av skjulet på bilde nr. 37576, med inventar. Forfallent og grønt av elde, men med et akebrett fra begynnelsen av 1970-tallet som kan si noe om hvor lenge det var aktivitet der. Vi hadde samme type brett for godstransport til hytta vår ca. 1970. Ellers finnes det en mengde rustne lange treskruer med krysspor og et utvalg av bulldogger for bruk i planlagt vedlikehold.

28 Jun 2021

En vegg i urskogen

Av Odd Tore Saugerud

På nye orienteringskart er det merket av to ganske store ruiner sydvest for toppen av Myssmørkleiva, se bilde nr. 27094. Området er nå tett bevokst med trær, for det meste lauvtrær, og har dårlig sikt. Dette er bakveggen på den første ruinen, et skjul, se også bilde nr. 37577.

28 Jun 2021

Husmannsplassen Tranby 2021

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 22262 fra 2014 viser, var det ikke lett å se at at den bevokste lille haugen på bildet var ruinen etter husmannsplassen Tranby. Siden da har mye skjedd, og ruinen har blitt renset opp og delvis bygget opp igjen. Dette ser ut til å være et av flere prosjekter for Rud videregående skole i dette området.