Grei retur fra post

Det ligger en stifinnerpost bak speiderhytta Brallebu. Av HMS-hensyn valgte fotografen stien rundt knausen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Mai 2021

Hvitveisteppe langs Lommas bredder

Av Odd Tore Saugerud

Lomma går fortsatt ikke over sine bredder, men renner ganske friskt ovenfor gangbrua til rundkjøringen Lommedalsveien/Johs. Haugeruds vei. Langs elva er det nå hvitveisteppe, gulveisen ga opp nedenfor Vøyenfallet. På vestsiden av elva er det her et parti med sterkt rødfarget svaberg. Dette skyldes sannsynligvis avrenning fra jordbruksområdet vest for elva, eller kan det være malm i grunnen i det området?

11 Mai 2021

Isielva med gulveisdekte bredder

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor møtet med Lomma renner Isielva fortsatt ganske rolig mellom bredder dekket av gulveis og hvitveis. Her er det flere områder hvor gulveisen dominerer nå. Selv om elva fortsatt ikke er i vårflom, er vannet brunt og grumset. Kanskje en konsekvens av anleggsarbeidene med forlengelsen av nye E16 ved Bjørum sag?

11 Mai 2021

Her møtes Isielva og Lomma

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Wøyen gård møtes Isielva og Lomma og blir til Sandvikselva. Her kan man ofte studere hvor forskjellige elvene er, som i vinter, bilde nr. 36867: Isielva isfri, Lomma isdekket. Etter siste døgns regn og temperaturstigning, er det tydelig at det er gryende vårflom i Lomma til høyre i bildet, mens Isielva i midten bare har steget litt.