Is på Ultvettjern

Dårlig is her, men stien langs tjernet er flott. Dryyr er en del av Ultvettjern naturreservat. Området rundt er en del av Ultvettjern landskapsvernområde. Våren er på vei.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Apr 2021

Is på Grunntjern

Av Morten Synstelien

Her er det våris, best å holde seg på land. Bildet er tatt fra østsida mot vest.

24 Apr 2021

Skauleis på skaren mot Vambutjern

Av Torgeir Stenstad |

Nattefrost gjør at det ennå er flott på skaren mot Vambutjern og Viksetra.

23 Apr 2021

Brannvesenet rykket ut

Av Nina Didriksen

Vi så fra Jaklefoss at det veltet opp røyk i Gullerudmarka, og brannvesenet rykket ut for å sjekke. Det var heldigvis ikke skogbrann, men bråtebrann. Bonden hadde ifølge brannvesenet tatt alle forholdsregler, men det er grunn til å være på vakt nå som vegetasjonen er svært tørr, og det blåste kraftig nordavind.