Sundet mellom øya og vestbredden

Mellom øya og vestbredden av Store Åklungen ligger et myrområde på om lag samme nivå som dagens vannstand. Siden vannet er demt opp i underkant av to meter, kan øya opprinnelig ha vært landfast. På orienteringskartet fra 2010 er det en interessant detalj her: Nedenfor stupet på bildet er det avmerket en rektangulær bygning. Vi tenkte oss at det kanskje kunne være en milorghytte med stupet som bakvegg, men det var sannsynligvis bare et feiltrykk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Apr 2021

Utsikt mot syd fra øyas sydspiss

Av Odd Tore Saugerud

Fra øyas sydspiss er det fin utsikt over mesteparten av Store Åklungen og omgivelsene i syd. På bildet er Lynhytta synlig mot høyre bildekant.

19 Apr 2021

Til den største øya i Store Åklungen

Av Odd Tore Saugerud

Langs vestsiden av Store Åklungen ligger det en ganske stor og lang øy som rager om lag 30 meter over normal vannstand. Over det smale sundet mellom denne og vannets vestbredd er det laget en steinfylling for adkomst. Den har nå sunket under vann, og oppå er det lagt diverse trestammer og annet rot som man kan balansere over på. Her var forsiktighet påkrevet, for det var blank is stedvis mellom stammene.

19 Apr 2021

«Lille Lynbakken» ved Lynhytta

Av Odd Tore Saugerud

I den bratte lia rett nord for Lynhytta dukket denne steinmuren opp. Den viste seg å være en del av en steinfylling for å jevne ut unnarennet til en hoppbakke sideveis, likt som i bremsebakken på hoppbakken ved Dølerud, se bilde nr. 35933. Atie står rett nedenfor starten på kulen. En steinrøys på en flate litt høyere markerte der hoppet var. Ovarennet ser ut til å være naturlig, ganske flatt, men med muligheter for stor høydeforskjell og fart. Det skal ha vært tre hoppbakker ved hytta, denne ble kalt «Lille Lynbakken». Lyn overtok hytta i 1918, og bakkene er nok bygget etter da. Ingen bakker er synlige på Anders Wilses bilder fra 1920. «Store Lynbakken» lå ved Lorttjern/Svarttjern.