«Lille Lynbakken» ved Lynhytta

I den bratte lia rett nord for Lynhytta dukket denne steinmuren opp. Den viste seg å være en del av en steinfylling for å jevne ut unnarennet til en hoppbakke sideveis, likt som i bremsebakken på hoppbakken ved Dølerud, se bilde nr. 35933. Atie står rett nedenfor starten på kulen. En steinrøys på en flate litt høyere markerte der hoppet var. Ovarennet ser ut til å være naturlig, ganske flatt, men med muligheter for stor høydeforskjell og fart. Det skal ha vært tre hoppbakker ved hytta, denne ble kalt «Lille Lynbakken». Lyn overtok hytta i 1918, og bakkene er nok bygget etter da. Ingen bakker er synlige på Anders Wilses bilder fra 1920. «Store Lynbakken» lå ved Lorttjern/Svarttjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Apr 2021

Fremdeles greit føre ved Marimyr

Av Odd Stiansen

Selv i andre halvdel av april er det fortsatt brukbare forhold ved Marimyr. Løypa mellom Tryvannstua og Skjennungen er fortsatt intakt, bortsett fra de bare partiene ved Lille Tryvann og Skjennungen som alltid dukker opp på slutten av sesongen.

18 Apr 2021

Perfekt plass for camping

Av Jørgen Øverbye

Her på Nordmarkas tak hadde en gjeng funnet et bra sted for natta, og nå på formiddagen hang vaffellukta tungt over løypa.

18 Apr 2021

Fortsatt folk på ski

Av Jørgen Øverbye

Fortsatt bra med folk på ski fra Svartbekken, begge p-plasser var fulle. Og det med temperaturer på over 15 grader. Bildet er tatt ved Svarttjernshytta.