Snøsmelting fører til utfordringer på myrene. Preparering må avvente til etter en eventuell nattefrost.

Her i treningsrunden (Ringkollen) ved Høgåsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

30 Mar 2021

Våris på Randsfjorden

Av Morten Synstelien

Våren er på vei, men fortsatt er det is på Randsfjorden ved Skutelandet badeplass.

30 Mar 2021

Blefjell lokker

Av Tore Wiik

Fra løype 323 mellom Moldkastet og Oppsalsetra er det utsikt vestover til Lierdalen, Finnemarka og Blefjell i det fjerne, midt i bildet. Åsene i Finnemarka er Gampåsen og Grasåsen til venstre og Neverkollen til høyre. Vannet Glitre ligger i senkningen midt i bildet.