Sollibråtan 2008: uthuset sett fra syd

Uthuset ser ut til å være i forholdsvis god stand. Litt råte nederst på den midtre døra, døra til utedassen har et løst bord, og vindskiene er råtne eller forsvunnet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Mai 2008

Sollibråtan 2008 sett fra nordvest

Av Odd Tore Saugerud

Nordveggen er fortsatt intakt, men ei gran har vokst gjennom takskjegget og ødelagt det og en del av taket. Der er det lekkasje, og da vil reisverket med utvendige og innvendige paneler snart råtne og miste sin bæreevne.

21 Mai 2008

Sollibråtan 2008 sett fra sydvest

Av Odd Tore Saugerud

Veggene er fortsatt intakte, og døren og vinduet i 1. etasje er fortsatt på plass. Taket over inngangspartiet har forsvunnet, og uteboden begynner å bli medtatt.

26 Nov 2020

Sollibråtan 2020: utsikten mot Solli gård

Av Odd Tore Saugerud

Sollibråtan fikk navnet fordi det var fri utsikt til Solli gård da husene der ble bygd. Senere vokste granskogen seg stor og tett rundt husene. Nå er Sollibråtan omgitt av store hogstfelt. Det eneste stedet det står igjen høy skog, er i lia nedenfor veien opp dit, og den hindrer derfor direkte utsikt mot Solli. Men i en sving litt lenger ned er det igjen fri utsikt, så bildet viser utsikten omtrent slik den var i 1930.