Ute til lunsj

Det passet med et lite bål for å koke kaffevann denne fine torsdagen med sol og lite vind. Bildet er tatt like ved der blåstien krysser Fjerdingsbekken og grensen til Krokskogen naturreservat.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Nov 2020

Historie ved skiløypa

Av Nina Didriksen

En av skiløypene sør for Løvlia krysser Okseløken, der et skilt forteller om hemmelig milorgaktivitet under krigen.

26 Nov 2020

Bekken fra Okseløken til Merratjern

Av Nina Didriksen

Det er grønt og fint rundt bekken som renner ned mot Merratjern fra den bittelille Okseløken. Sistnevnet har mange sett, kanskje uten å være klar over det, en rødmerket skiløype krysser den lille putten.

26 Nov 2020

Lav sol over Sersjantmyra

Av Nina Didriksen |

Ennå bare tidlig formiddag, men vi har allerede passert mange idylliske steder på turen gjennom Krokskogen. Her ble det en stopp så turfølget kunne notere koden på kjentmannsposten, fotografen har (selvsagt) allerede vært her.