Steinalderboplassen Stunner

For rundt 11 000 år siden var dette en skjærgård. Bosettingen på høyden foran oss, kalles Stunnerøya.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Nov 2020

Skiføret er nok et stykke unna

Av Nina Didriksen

Mange kjente navn på skiltstolpen ved Stunner, men med mange plussgrader må vi vente en stund på skiføret.

07 Nov 2020

Steinen på Stunnerøya

Av Nina Didriksen

I 1928 ble det funnet ting som tydet på at dette har vært en steinalderboplass. Det er anslått at bosettingen var her for 11 000 år siden, og at det var øyer her i en slags skjærgård.

07 Nov 2020

Her bodde Hønse-Fredrik

Av Nina Didriksen

Han ble kalt Hønse-Fredrik og bodde her på 1800-tallet. Navnet fikk han kanskje fordi huset ble bygget opp av rester fra et gammelt hønsehus, eller fordi han hadde høner. Han ble også kalt Godte-Fredrik, fordi han solgte knekk til arbeiderne som bygde Østfoldbanen og på gårder i området. Ifølge teksten fra Ski historielag var han ikke alene om å bo her inne i skogen, det var både enslige og familier som valgte eller mer eller mindre ble tvunget til å bo slik.