Kirkerudkollen: adkomstveien

Kirkerudkollen ved Losby var i sin tid en storbakke med bakkerekord på 64,5 meter og et bratt unnarenn med en helningsvinkel på 43 grader. Den er nå fullstendig tilgrodd, men steinhoppet eksisterer fortsatt. Bildet viser den anbefalte adkomstveien dit. Tunge skogsmaskiner har gjort den om til to dype gjørmespor, og den finkornete gjørma har også flytt ut på siden og gjort passering på sydsiden omtrent umulig. I tillegg ligger greiner tett på kryss og tvers i den bratte lia. Et bedre alternativ er å ta av på en gammel, utydelig driftsvei, som tar av ca. 60 meter nord for det nordligste huset på Juterud gård, og går på skrå i lia mot nordvest. Fortsett mot nord på samme høyde der den snur brått nedover igjen, så treffer du spor etter ovarennet på bakken. Stien/veien er vist på Ut.no sitt digitale kart og kanskje også på Skiforeningens kart om du velger rett målestokk (prøv deg frem!).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Nov 2020

Rester av grunnmur ved Sundland

Av Morten Synstelien

Dette bildet er tatt ved Sundland nordvest på Storøya. Jeg tror dette er restene av en låve. Dagens tur ble lagt til Storøya, der jeg gikk en runde i retning med klokka på grunn av sola.

03 Nov 2020

Grønt og solrikt på Storøya

Av Morten Synstelien

Fra en tange på sørsiden av Storøya er det fint utsyn mot sørkysten av øya. Bildet er tatt vestover, og vi ser litt av golfbanen.

03 Nov 2020

Blå Tyrifjord

Av Morten Synstelien

Det var sol og klart ved Tyrifjorden i dag, og til tross for lav temperatur var det noen som tok seg en båttur. Bildet er tatt fra Storøya, og vi ser mot Sælabonn.