Rustadelva: ved foten av Prekestolen

Ved foten av Prekstolen er dalbunnen forholdsvis flat med grasdekket tuemyr iblandet råtnende treverk. Elva renner ganske rolig, og det er vannhull mellom tuene, gode muligheter for fotbad. Ned hit går det et bratt tråkk syd for Prekestolen, men veien videre nedover langs elvebredden er sperret av en tverrskrent som går helt ut i elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Nov 2020

Rustadelva: Prekestolen

Av Odd Tore Saugerud

Rustadelva renner gjennom en kløft/forkastningssprekk i den nordvestre delen av Gaupesteinmarka naturreservat. Helt inntil elva på vestsiden ligger et nær 20 meter høyt stup, kjent lokalt som Prekestolen. Bildet viser utsikten fra denne mot stupet på motsatt side. I dyp skygge renner Rustadelva her ganske rolig. De hvite flekkene er ikke rester av snø, men skum som ligger igjen etter flommen i helgen.

17 Sep 2020

Renovering av stabburet på Løvlia

Av Vigdis Jynge

Stabburet på Løvlia er selvbetjeningskvarter når Løvlia er stengt. Høsten 2020 ble taket renovert. Stillas ble oppført, nytt undertak og nye Zanda-sten ble lagt.

02 Nov 2020

Bautaen i Tavleskardet

Av Nina Didriksen |

Den øverste delen av Nordkleiva kalles også Tavleskardet. Denne bautaen eller tavlen ble satt opp i 1947 av Ringerikes Turistforening og Oslo og omegn turistforening. Den første utgaven kom i 1717, ett år etter slaget mellom norske og svenske styrker. Her kan vi trekke forbindelsen til Gjellebekk skanser i Lier, og til det tradisjonsrike skirennet Grenaderløpet eller 9-mila. Både her og ved Gjellebekk sto det en kjentmannspost fra 1. september 1994 til 1. juni 1997.