Renovering av stabburet på Løvlia

Stabburet på Løvlia er selvbetjeningskvarter når Løvlia er stengt. Høsten 2020 ble taket renovert. Stillas ble oppført, nytt undertak og nye Zanda-sten ble lagt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Nov 2020

Bautaen i Tavleskardet

Av Nina Didriksen |

Den øverste delen av Nordkleiva kalles også Tavleskardet. Denne bautaen eller tavlen ble satt opp i 1947 av Ringerikes Turistforening og Oslo og omegn turistforening. Den første utgaven kom i 1717, ett år etter slaget mellom norske og svenske styrker. Her kan vi trekke forbindelsen til Gjellebekk skanser i Lier, og til det tradisjonsrike skirennet Grenaderløpet eller 9-mila. Både her og ved Gjellebekk sto det en kjentmannspost fra 1. september 1994 til 1. juni 1997.

02 Nov 2020

Utsikt over Retthellseter

Av Nina Didriksen

På Retthellseter, eller Retthella, hadde flere gården setring. Setervirksomheten foregikk til 1972. Det sies også at Olav den hellige var her flere ganger, og at han skal ha møtt selveste huldra her.

02 Nov 2020

Krigshistorie på Retthella

Av Nina Didriksen

Dette skiltet i et stikryss forteller om motstandsfolks aktivitet i krigens siste år.