Dammyrhytta

Dammyrhytta syd for Dammyrdemningen var boligkoie, vedskjul og stall under ett langt tak. Her holdt skogsarbeidere til. En ugift skogsarbeider, Rasmus Næss fra Vestfold, bodde her i mange år. Han døde i 1985. Nå ser stedet ganske forlatt ut.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2020

Dammyra i Sagstubekken

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt fra toppen av Dammyrdemningen, og viser litt av området som var demt ned. Dammen kan ha vært ca. 450 meter lang, men ganske smal. Nå er området grøftet og bevokst med tett skog.

31 Okt 2020

Dammyrdemningen i Sagstubekken

Av Odd Tore Saugerud

Der terrenget rundt bekken flater ut i et myrområde, ble det på slutten av 1800-tallet bygget en tørrmurt natursteindemning for å demme opp et reservoar med driftsvann for saga. Det er ikke urimelig å anta at dette har skjedd samtidig med en modernisering av selve saga.

31 Okt 2020

En gammel driftsvei i Kleiva

Av Odd Tore Saugerud

Langs Sagstubekken og opp mot Dammyra går det en ganske fint oppmurt driftsvei. Som navnet antyder er den bratt, men gjør tjeneste fortsatt. Denne nedbørrike høsten hadde det vært kjørt traktor opp og ned, og toppdekket på mesteparten av veien var kjørt i stykker, så den var som et sammenhengende gjørmebad.