Dammyra i Sagstubekken

Dette bildet er tatt fra toppen av Dammyrdemningen, og viser litt av området som var demt ned. Dammen kan ha vært ca. 450 meter lang, men ganske smal. Nå er området grøftet og bevokst med tett skog.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2020

Dammyrdemningen i Sagstubekken

Av Odd Tore Saugerud

Der terrenget rundt bekken flater ut i et myrområde, ble det på slutten av 1800-tallet bygget en tørrmurt natursteindemning for å demme opp et reservoar med driftsvann for saga. Det er ikke urimelig å anta at dette har skjedd samtidig med en modernisering av selve saga.

31 Okt 2020

En gammel driftsvei i Kleiva

Av Odd Tore Saugerud

Langs Sagstubekken og opp mot Dammyra går det en ganske fint oppmurt driftsvei. Som navnet antyder er den bratt, men gjør tjeneste fortsatt. Denne nedbørrike høsten hadde det vært kjørt traktor opp og ned, og toppdekket på mesteparten av veien var kjørt i stykker, så den var som et sammenhengende gjørmebad.

31 Okt 2020

Spor etter fangdemningen til Gjedsjøsaga?

Av Odd Tore Saugerud

Det var ikke spor etter noen fangdemning lenger ned i bekken, men den flate steinen på venstre side av bekken kan være en del av en støpt fangdemning. På motsatt side lå det også noe som lignet på en luke av grove (tyri)materialer. Om dette var en fangdemning, er den yngre enn den opprinnelige saga, kanskje samtidig med bygningen av Dammyrdemningen.