Sti og løype skilles

Den blåmerkede stien mellom Bråtan og Sollihøgda følger skiløypetraseen mesteparten av veien, men noen steder, slik som her et par hunder meter sørøst for Huldremyr, går stien i tørrere terreng.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Okt 2020

Blå sti på utsiden av gjerdet

Av Erik Unneberg

Ved Lindeberget er det et stikryss, der blåmerkingen viser vei i flere retninger. Stien mot Mikkelsbonn går de første meterne langs gjerdet.

24 Okt 2020

Hørtekollen innhyllet i tåke

Av Erik Unneberg

Fra Lindeberget kunne vi i dag så vidt skimte Holsfjorden, med Lier og Finnemarka i bakgrunnen. Tåken lå så lavt at toppen av Hørtekollen ikke kunne ses.

24 Okt 2020

Vindstille ved Tjernslitjernet

Av Erik Unneberg

Ikke et vindpust nede ved Tjernslitjernet i dag. Høsten har kommet langt her i området ved Sollihøgda. Bildet er tatt like ved grensepunktet mellom Hole, Lier og Bærum.