Geitøya sett fra Gjertrussen

Det er høst, og Geitøya synes veldig fint fra dette utsiktspunktet. Vi ser E16 rett ned og Sørbråten (mest kjent som forslag til minnested hvor odden skulle kuttes i to). Purkøya til høyre i bildet, og rett over den Frognøya. Rødlig himmel allerede. Vi ser Andersnatten 905 moh., og tror høyeste punktet er Skirveggin på 1381 moh. i Numedal, helt bak i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Sep 2020

Storøya og Holebygda sett fra Gjertrussen

Av Morten Synstelien

Holebygda er flott. Vi ser sørvendte, gode jorder, og du skal reise langt for å finne så flott utsikt som det er langs Krokskogens åsrygg. Vi skimter E16 på Høgkastet nede til høyre i bildet.

23 Aug 2020

Når "beboerne" forlater maurtua for godt

Av Einar Husebye

Et irrgrønt og lyst moseteppe signaliserer håp om "evig" liv. Bildet er tatt nord i Nordmarka, langs en sti som ikke vandres så ofte, øst for Manntjern. Kan kombineres med et besøk på Skinnskattberget (550 moh.), nær og nord for Hakkloa.

20 Sep 2020

Nytt utsiktstårn på Mjærskaukollen i Gaupesteinmarka!

Av Jon Jakobsen

Nytt utsiktstårn er nå under oppføring ved Mjærskaukollen, Sørmarkas høyeste punkt. Det gamle reste sammen for noen få år siden.