Sameiekollen: to betonghytter ved Skåltjern

Litt vest for demningen ligger disse to hyttene med fin utsikt over Skåltjern. Begge hyttene er oppført i betong, med hems i treverk. Opprinnelig var hovedtrekkene i arkitekturen like, men den grønne hytta var noe større enn den gule. Den grønne har senere fått et tilbygg i tre. Ingen av dem ser ut til å være i bruk lenger, men området rundt dem har blitt ryddet ganske nylig. Kanskje var de gjemt av tett skog for fem år siden, for da la vi ikke merke til dem.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Sep 2020

Skåltjern: tappeløpet i demningen

Av Odd Tore Saugerud

Tappeløpet i demningen er fint utmurt. Det er ingen synlige spor etter tappeluke i den søndre muren i demningen, og for så vidt heller ikke i den nordre. Men avstanden til tappeluka, som i alle fall er delvis satt, tyder på at den er i den nordre muren. Overløpet i østenden er tørt, men det er lekkasje i den nordre muren i vestenden. En demning med samme arrangement av to parallelle murer finnes i Tretjern i Kjekstadmarka, se bilde nr. 27839.

12 Sep 2020

Skåltjern: det høstner på flytetorvene

Av Odd Tore Saugerud

Det er nesten fem år siden vi besøkte Skåltjern sist. Flytetorvene er de samme, kanskje noe større og tettere. Etter et heller voldsomt regnvær tidligere på dagen, var naturen nyvasket og de begynnende høstfargene tydelige.

10 Sep 2020

Steinbordet på vestsiden av Migartjern

Av Morten Synstelien

Her går den merka stien lenger bort, og mange får ikke dette med seg. Legg merke til steinrekka ut til øya.