Skåltjern: tappeløpet i demningen

Tappeløpet i demningen er fint utmurt. Det er ingen synlige spor etter tappeluke i den søndre muren i demningen, og for så vidt heller ikke i den nordre. Men avstanden til tappeluka, som i alle fall er delvis satt, tyder på at den er i den nordre muren. Overløpet i østenden er tørt, men det er lekkasje i den nordre muren i vestenden. En demning med samme arrangement av to parallelle murer finnes i Tretjern i Kjekstadmarka, se bilde nr. 27839.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Sep 2020

Skåltjern: det høstner på flytetorvene

Av Odd Tore Saugerud

Det er nesten fem år siden vi besøkte Skåltjern sist. Flytetorvene er de samme, kanskje noe større og tettere. Etter et heller voldsomt regnvær tidligere på dagen, var naturen nyvasket og de begynnende høstfargene tydelige.

10 Sep 2020

Steinbordet på vestsiden av Migartjern

Av Morten Synstelien

Her går den merka stien lenger bort, og mange får ikke dette med seg. Legg merke til steinrekka ut til øya.

10 Sep 2020

Radarstasjonen på toppen av Gyrihaugen

Av Morten Synstelien

Veldig rart at radarstasjonen på toppen av Gyrihaugen ikke er inngjerdet. Den er selve symbolet på Gyrihaugen.