Skardveien kommer ut ved Skardtjern

Det har vært skogsdrift i området, men det er ryddet der hvor stien går. Litt uvant, men ikke så tungt og mørkt som det var. Det har blitt bedre å raste her nå, og stien blir nok mindre glatt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jul 2020

Hugget i lia vest for Skardtjern

Av Morten Synstelien

Her er det hugget nesten helt frem til grensa for Mørkgonga naturreservat. Stien er ryddet, så det er greit å gå. Fordelen er at det har blitt litt lysere å raste ved vestsiden av tjernet.

23 Jul 2020

Utsikt fra toppen av Gamle Retthellaveien over Holebygda

Av Morten Synstelien

Du ser mye fra toppen av Gamle Retthellaveien: Sundvollen, Finnemarka, Storøya, Kroksund, samt hele Røyse-halvøya. Bildet er tatt i retning Vikersund.

23 Jul 2020

Utsikt fra åsen nordvest for Retthella

Av Morten Synstelien

Det er på enkelte kart tegnet inn en sti nord for Retthella og til toppen av gamle Retthellaveien. Jeg gikk den for ca. 25 år siden, men nå finnes det ikke spor etter den. Det er delvis hugget i området, og det er en del trefall der. Dette ble mitt siste forsøk på å finne den. Men bonus for å rote seg litt bort, ble denne utsikten over Holebygda, så verdiløst ble det ikke. Men det hadde vært mye raskere å gå stien om Retthella. Den som inget våger, intet vinner.