Skumle skyer Skardveien

Det ligger an til værskifte. Mørkganga ligger til høyre i bildet, som er tatt rett ved Abrahamrudveien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2020

Regn over Bønsnes og Røyse-halvøya

Av Morten Synstelien

Vi ser Pipeøya og Vik. Den store øya midt i bildet er Store Svartøya. Fra denne vinkelen ser Frognøya ut til å henge sammen med Bønsnes/Røyse-halvøya.

07 Jul 2020

Skilt viser vei

Av Morten Synstelien

Her i Skardveien er det kommet et nytt skilt. Stien til Mørkganga har arvet det gamle skiltet.

07 Jul 2020

Steinrøysa øverst i Skardveien

Av Morten Synstelien

Det er flott å se opp på disse mosekledde steinene i raset.