Flott ettermiddag ved Totjernet

Totjernet er egentlig to tjern, forbundet med et myrområde. Her ser vi det søndre/østre tjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2020

Utsikt mot Randsfjorden

Av Morten Synstelien

På veien opp til Tjernsmyra i Søndre Land er det utsikt ned til Randsfjorden. Vi ser åsene på østsiden av innsjøen i bakgrunnen.

25 Jun 2020

Sikt til den andre siden av Randsfjorden

Av Morten Synstelien

Fra skogsbilveien nord for Orrfugltjernet er det utsikt nordøstover. I bakgrunnen ser vi åsene på østsiden av Randsfjorden.

25 Jun 2020

Ved Orrfugltjernet

Av Morten Synstelien

Det var en varm dag ved Orrfugltjernet i Søndre Land i dag. Kleggen bet godt fra seg.