Nygruset veg ved Røkholtvangen

Vest for Røkholvangen går skiløype 1251 (Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen) og løype 1006 (Gråbakkvangen - Fiskeløysa) på skogsbilveg. Den er nygruset med veldig grov grus, nesten liten pukk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Mai 2020

Enden på skogsbilvegen ved Hatteråsmyra

Av Morten Synstelien

Traseen til løype 1006 (Fiskeløysa - Gråbakkvangen) går først gjennom Hatteråsen naturreservat. I nordenden av Hatteråsmyra (bildet) går imidlertid traseen videre på skogsbilveg.

30 Mai 2020

Løypetraseen inn mot Hatteråsmyra

Av Morten Synstelien

Løypa går inn til venstre. Strategisk plassert do.

31 Mai 2020

Fin sti ved Staurdalsmyra

Av Morten Synstelien

Dette bildet er tatt like ved løypekrysset ved Staudalsmyra. Fin sti her om sommeren.