Nesten på toppen av Manaskardet ligger denne flotte røysa

Nesten som all stein kommer fra et knuseverk, kledd med mose. Et flott syn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Mai 2020

Mye vær over Byflaksetra 17. mai

Av Morten Synstelien

Byflaksetra ligger høyt, og både sol og vind får bra tak. Men den er velholdt. Det haglet, så vi slapp å bli våte.

17 Mai 2020

Konemor flagger på Byflaksetra

Av Morten Synstelien

Vi prøvde å få litt ly for vind og vær, kort stopp med litt varm drikke. Legg merke til nytt tak.

17 Mai 2020

Utsikt fra punkt vest for Solkollen

Av Morten Synstelien

På vestkanten av Krokskogen er det mange utsiktspunkter. Her er vi ved Solkollens vestside. Vi ser ned på Tyrifjorden og vinden som lager fine mønstre. Øya rett ned er Storøya, så er det Store og Lille Svartøya og deretter Røyse-halvøya med Bønsnes. Norefjell har snø på toppen.