Så du kan trå på en gasspedal ...

Den gamle visa om Ola Tveiten dukket opp i bakhodet da vi så et av flere anleggsområder for nye E16 mellom Eggemoen og Olum. Veien skal gå høyt oppi lia ovenfor Jevnaker. Blåstien opp Søtbakkdalen er for tiden lagt om, og folk oppfordres til å følge en skogsbilvei forbi anleggsområdet.

Så du kan trå på en gasspedal ...

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Mai 2020

Søtbakken husmannsplass

Av Nina Didriksen

Søtbakken er en husmannsplass som lå under Rønnerud gård. I beskrivelsen til geocachen på stedet leser vi at plassen opprinnelig het Pålsbråten. Plassen var bebodd til midten av 1970-tallet og er en av fire som ligger langs den gamle veien fra Jevnaker og inn på det som kalles Øståsen. Stien går videre inn til Sinnerseter og Mylla.

02 Mai 2020

Mo gård sett fra vest

Av Morten Synstelien

Her er passeringspunktet for skiløypa om vinteren. Du ser merket på stolpen for Pilegrimsleden, og Mo gård som ligger rett fram opp en liten åskam. Typisk for området, slakt opp på østsiden, bratt ned på vestsiden. Se for øvrig bilde nr. 30633, som er tatt fra samme sted en vinterdag.

02 Mai 2020

Tur på randen

Av Nina Didriksen

Helt i Oslomarkas ytterkant starter turen opp Søtbakkdalen. Som skiltet ved Toso skole i Jevnaker viser, tar stien oss til kjente, fine steder.