Duell i morgengry

To orrhaner møttes til dyst på en myr i Østmarka. Tre-fire andre var også med på leiken, men dette var de to mest aktive. For øvrig kan det meldes at myggen har begynt å gjøre seg gjeldende.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Apr 2020

Klarvær og flott utsikt ved den store varden ovenfor Utøya

Av Morten Synstelien

Det er noen meget flotte utsiktspunkter på turstien mellom Nes og Sundvollen. Mange små traktorveier og stier i området. Men det er få som bruker dem, alle går i kø opp til Kongens utsikt eller Mørkganga. Vi så bare to andre på 8-9 kilometer på blåmerka sti! Vi ser Storfjord-delen av Tyrifjorden og Frognøya lengst bak. Denne varden og utsiktspunktet kunne fint vært en kjentmannspost.

18 Apr 2020

Lettgått parti på turveien mellom Nes og Sundvollen

Av Morten Synstelien

Det går en del fine, små og lettgåtte traktorveier i området,. Ingen trengsel her. Vi så to andre på 8-9 kilometers gange. Løvet er i ferd med å springe ut. Det er best utsikt på denne turen før løvet kommer.

18 Apr 2020

Kafferast med utsikt over Storøysundet

Av Gro Ofte Synstelien

Morten Synstelien er kjent for å ta første hvilen og kaffekoppen raskt, gjerne etter en kilometers gange, lett å stoppe og nyte utsikten over Holebygda her. Litt typisk også for området er steinhella han sitter på. Det blir tatt ut litt steinheller i disse områdene. Vi ser Vinterguten på venstre side av bildet, sundet mellom Storøya og Fekjær/Rytteraker, og Røyse. Vikerfjell og Norefjell lyser opp i horisonten, fulle av snø som de er.