Bernhard Herres hengebirk på Vøyensetervollen

Bernhard Herre beskrev at han hvilte under Vøyenseterens største hengebirk. Den er nok for lengst borte, men dette er dagens største bjørk på vollen. Knapt nok en hengebjørk, og delt i to stammer et stykke oppe. Denne ble valgt til kjentmannspost i perioden 2006-2008, og vi besøkte den 26. desember det året, dog uten å ta bilde av den da. Ser man godt etter på bildet i Kjentmannsboken fra da, er det tydelig at treet fra den gang også hadde to stammer i høyden.

Bernhard Herres hengebirk på Vøyensetervollen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Apr 2020

Tråkket til Vøyensetervollen og to rydningsrøyser

Av Odd Tore Saugerud

Vøyenseter var seter til Vøyen gård og lå syd for Køllen og nordvest for Brenna. Det ble setret der til slutten av 1800-tallet, og Bernhard Herre var gjest her ca. 1849. Lokalt hadde setra andre navn, som Vuivollen og Wuivollen. Nå har vollen vokst nesten helt igjen, men i kanten av et nyere hogstfelt syd for den, er et svakt tråkk og to rydningsrøyser synlig.

13 Apr 2020

Isen går

Av Erik Unneberg

Hadde det ikke vært for den sterke vinden, ville dette stedet på vestsiden av Burudvann vært godt egnet for en lengre pause. Selv om solen kom frem, var det ikke mer enn fem varmegrader, men isen så i alle fall ut til å være på retur.

13 Apr 2020

Hesteveien opp til Nesseterdalen er bratt og seig

Av Morten Synstelien

Stien går sideveis i ura. Konemor plukker hasselnøtter. Milorgcella Baklia ligger omtrent midt i bildet, men synes ikke. Milorgcellene/-hyttene er plassert på "unaturlige" steder.