Urskog, men ikke eventyrskog

Der terrenget flater ut nedenfor stupene, er det et virvar av store, falne trær. Her i nordenden av åsen er det ikke spor etter skogsdrift, så dette må være nær urskog. Heldigvis går det an å komme frem på sydsiden av dette ormådet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Mar 2020

En gammel sti ned Lille Haukåsens nordvestende

Av Odd Tore Saugerud

På de nyeste av Oppsal IFs orienteringskart over Haukåsen og dens videre omegn er det tegnet inn rester av utydelige stier i den bratte nordenden av Lille Haukåsen. En av dem går bratt ned i knekken mellom to stup og kan ha vært en del av en sti fra toppen av åsen og ned til nordenden av Hauktjern. På bildet går den parallelt med stupet og tett inntil treet midt i bildet. Motstående stup, egentlig to stup i forskjellig høyde, står i en vinkel på litt over 90 grader på det på bildet, er minst like høye, men gjemt bak vegetasjonen.

29 Mar 2020

Mot nedre Steinsåsen

Av Morten Synstelien

Vi ser her Steinsåsen fra traseen til Kongoløypa.

29 Mar 2020

Mellom Vik og Steinssletta

Av Morten Synstelien

Her passerer sykkelrute 1035 (Vik - Steinssletta) Steinsåsen. Vi ser undergangen under E16. Hvis du sykler nedre trasé fra Vik, kommer du opp her.