Nordlig utsikt fra gang- og sykkelbroen

Fra gang- og sykkelbroen ved Hole ungdomsskole skimter du her Steinsfjorden til venstre. Sykkelstien ned til Vik og bensinstasjonen går inn her. E16 og Loreåsen rett fram, i bakgrunnen Ringkollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mar 2020

Gang- og sykkelbroen ved Hole ungdomsskole

Av Morten Synstelien

Denne gjør at du kan passere den tidvis trafikkerte Viksveien på en sikker måte og komme ned på gang- og sykkelveien. Krokskogens rygg og Steinsfjorden i bakgrunnen.

24 Mar 2020

Vanntårnet på toppen av Steinsåsen

Av Morten Synstelien

Hit går det både vei og mange stier, både fra toppen av Rudvangveien og ned til Jomfrulandsveien. Passer også for de med barnevogn.

24 Mar 2020

Enkel merking av stinettet på toppen av friområdet i Steinsåsen

Av Morten Synstelien

Det ble satt opp provisorisk merking i hele området for en del år siden. Det fungerer fortsatt, men jeg håper det blir bedre merket etter hvert. Et flott sted med mange stier og flotte utsiktspunkter. Mye brukt av lokalbefolkningen.