Skisesongen er over på Koksrudjordet

Den eneste skituren jeg rakk i bygdeløypene denne sesongen, var her på dette jordet. Det var før jul, og under marginale forhold, men det var tross alt mulig å gå på ski. Dette viser også hvor viktig grunnarbeid er når det er lite snø.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mar 2020

Inngangsporten til Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde

Av Morten Synstelien

Innerst i Solbakkenveien ved byggefeltet Løkenmoen går stien inn til et flott turområde. Dette er mye i bruk, både til tur og for elever som går absolutt korteste vei til ungdomsskolen.

23 Mar 2020

Vårdag på Halden gård

Av Morten Synstelien

Gården Halden ligger i Viksbråtan inne i Viksåsen naturreservat. Noen hester lufter seg, flott gård i et meget flott område. Ei litt skjult perle.

23 Mar 2020

Fangstgrop eller bare naturlig utvasking?

Av Morten Synstelien

I Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde er det interessant geologi og mange planter. Her er en post for Vik skole. Helt hva det er, veit jeg ikke. Men det er lagt masse rajer i bunn. Et mulig uendelig hull?