Inngangsporten til Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde

Innerst i Solbakkenveien ved byggefeltet Løkenmoen går stien inn til et flott turområde. Dette er mye i bruk, både til tur og for elever som går absolutt korteste vei til ungdomsskolen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mar 2020

Vårdag på Halden gård

Av Morten Synstelien

Gården Halden ligger i Viksbråtan inne i Viksåsen naturreservat. Noen hester lufter seg, flott gård i et meget flott område. Ei litt skjult perle.

23 Mar 2020

Fangstgrop eller bare naturlig utvasking?

Av Morten Synstelien

I Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde er det interessant geologi og mange planter. Her er en post for Vik skole. Helt hva det er, veit jeg ikke. Men det er lagt masse rajer i bunn. Et mulig uendelig hull?

22 Mar 2020

Ved foten av Burudåsen

Av Morten Synstelien

Ikke lett å kjenne seg igjen, selv for oss lokale. Men til høyre ligger Vaker, og helt på høyre kant ligger gården Bure. Hint: På toppen av ryggen skimter du høyspentlinja som går fra Ringerike sykehus og opp til Løvlia. Bildet er tatt mot nord.