Vårdag på Halden gård

Gården Halden ligger i Viksbråtan inne i Viksåsen naturreservat. Noen hester lufter seg, flott gård i et meget flott område. Ei litt skjult perle.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mar 2020

Fangstgrop eller bare naturlig utvasking?

Av Morten Synstelien

I Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde er det interessant geologi og mange planter. Her er en post for Vik skole. Helt hva det er, veit jeg ikke. Men det er lagt masse rajer i bunn. Et mulig uendelig hull?

22 Mar 2020

Ved foten av Burudåsen

Av Morten Synstelien

Ikke lett å kjenne seg igjen, selv for oss lokale. Men til høyre ligger Vaker, og helt på høyre kant ligger gården Bure. Hint: På toppen av ryggen skimter du høyspentlinja som går fra Ringerike sykehus og opp til Løvlia. Bildet er tatt mot nord.

22 Mar 2020

Burdåsen sett nedenfra

Av Morten Synstelien

Det er overheng på toppen av Burdåsen, eller Burudknatten som den også blir kalt. Jeg står på jordet på nedsiden.