Inntaksdemningen til Sliperiet - vannsiden

Inntaksdemningen til Sliperiet ved Myllselva ligger rett nedenfor skiløypa fra Mylla til Svea, og er lett synlig. Bildet av vannsiden er tatt fra løypa.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Mar 2020

Is med råker ved demningen i Mylla

Av Odd Tore Saugerud

Demningen med omgivelser har nå fått et kledelig dekke av nysnø, men nær utoset var det flere råker. Lenger vest på vannet var det litt trafikk av skiløpere, én på bildet. Men det var allerede flere biler på p-plassene, og flere kom det med en fart som tydet på at førerne var opptatt av å få så mange sekunder som mulig på ski denne fine dagen. Disse foretrakk løypene i høyden i stedet.

05 Mar 2020

Siv med rim i innløpet til Myllsfløyta

Av Odd Tore Saugerud

Sikten til innløpet til Myllsfløyta er ganske dekket av bladverk sommerstid, men nå var den bra. Sivene i innløpet hadde fått et kledelig dekke av rim og nysnø, og gjorde seg bra i marssolen. To timer senere var rimet smeltet, og sivene sto igjen bare.

05 Mar 2020

Lav sol over Kalvemyrputten

Av Jon Huse

Solskinn og fin vinterstemning ved Kalvemyrputten i Vestmarka i dag.