Den nyrestaurerte skiløypa mellom Fagervann og Mosjøen

Vi gikk skiløypa til fots - og gleder oss til frosten og snøen kommer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2004

Kampeseter på Krokskogen

Av Erik Unneberg

Her ender skogsbilveien fra By som går langs drikkevannreservoarene Aurevann-Småvann-Byvann-Trehørningen

31 Okt 2004

Et av Markas største byggverk

Av Erik Unneberg

Demningen ved Byvann er en imponerende konstruksjon til å være i Marka. Den ble bygget i 1965 og er 20 meter høy og 200 meter lang! Mer informasjon om oppdemningen finnes på http://www.turweb.net/trehorningvassdraget.htm

31 Okt 2004

Blikkstille på Byvann

Av Erik Unneberg

Byvann er det største vannet i vassdraget Trehørningen-Byvann-Småvann-Aurevann som leverer drikkevann til en del av Bærum. Østsiden av vannet ligger i Akershus, mens vestsiden ligger i Buskerud. Mer informasjon om vassdraget finnes på http://www.turweb.net/trehorningvassdraget.htm