En grønn steinvegg med borehull

Utvinning av kalkstein var manuelt arbeid, og selv etter at man fikk krutt på 1700-tallet, var arbeidet tungt. Det måtte slås borehull til kruttet. En slo på mineboret med slegge, mens en annen holdt det og dreide det for hvert slag. Sannsynligvis ble det benyttet et slags svartkrutt, som brenner forholdsvis langsomt. Sprengning ble nok i første rekke benyttet for å løsne større blokker. Borehullene ble utvidet under sprengningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Feb 2020

Ubrukelig stein ble stående igjen

Av Odd Tore Saugerud

Kalkstien går mellom Gjettum og Dæliveien i lia vest for Gjettum-gårdene og Fleskum. Kalkstein er dannet av leire og fossile avsetninger i havet i kambrosilur-perioden for mer enn 400 millioner år siden. I permtiden sank jordoverflaten, og lava strømmet ut av sprekkene. Lavaen ble til basalt og rombeporfyr da den størknet. Steinveggen på tvers av kalkbruddet her er basalt. Den var ubrukelig som råvare og ble stående igjen.

06 Feb 2020

Gammelt uthus ved Nordre Gjettum gård

Av Odd Tore Saugerud

Nord for Nordre Gjettum gård står dette gamle uthuset inntil veien til gården og rett ved blåstien, Det begynner å bære preg av alderen, men de kryssavstivede dørene vil nok sørge for at det holder seg oppreist ennå en stund så lenge de er lukket.

06 Feb 2020

«Seljefløyten» vinteren 2020

Av Odd Tore Saugerud

Bekkeutløpet der Christian Skredsvig malte «Seljefløyten» er et kjent og kjært sommermotiv, men vinterbilder mangler i Markadatabasen. Nå, i februar 2020, har Dælivann med omgivelser akkurat fått hvitt dekke. Det gir en interessant kontrast til bekken, som fikk et tynt islag etter snøværet og hvor grønne liljeblader fortsatt stikker opp.