Prepping i Kobberbakkene

Den gamle setervegen over til Våja er en flott løypetrasé, der høydemeterne er fordelt med tanke på hesteskyss. Bildet viser starten av Kobberbakkene, sett fra Breidtjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

30 Nov 2019

Vinteridyll i Kobberbakkene

Av Bjørnar Rudsengen

Bildet viser enden av Kobberbakkene, hvis du kommer over fra Hovsvåja.

30 Nov 2019

Breidtjernets utløp i sør

Av Bjørnar Rudsengen

Bildet er tatt fra brua over utløpet. Bekken renner videre mot Gullentjernet.

30 Nov 2019

Pakking av skuterløype ved Breidtjernet

Av Bjørnar Rudsengen |

Løypa går langs østsiden av vannet, før den dreier østover mot Kobberbakkene.