Skjellbreiadammen

I bakgrunnen ser vi Skjellbreia gård, der det er fast bosetting.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Nov 2019

Skjervetråkket og Skjellbreiadammen

Av Bjørnar Rudsengen

Uvanlig mye vann i vassdraget, det renner faktisk over demningen.

30 Nov 2019

Greit på veiene i Lillomarka

Av Tom Ingebrigtsen

Nå er det helt greit å gå på veiene i Lillomarka, i hvert fall over ca. 250 meters høyde. Det er for lite snø til å sette maskinspor, men en helt grei såle å gå på for oss spesielt interesserte.

30 Nov 2019

På ski fra Krokhol

Av Torgeir Stenstad

Minus 10 grader og fint på skogsbilveiene fra Krokhol mot Skjelbreia i dag. Imidlertid var det for lite snø i terrenget, og det ble samme vei tilbake.