Novemberlys

Inne ved et mørkt Fiskelaustjern i Bærumsmarka var det helt stille i dag. Tjernet er ennå ikke islagt, og den siste resten av høstfarger er det flytetorvene som står for. Løvtrærne har mistet bladene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2019

En gravd og utmuret kjeller

Av Odd Tore Saugerud

Vest på vollen, rett bak den store asken med to steiner foran på bilde nr. 32658, finnes denne gravde og utmurte gropa. Det er ganske sikkert en kjeller med nedgang gjennom kjellerlem i gulvet inne i huset. Komfyren kommer nok fra et av husene der, men det er ikke lett å anslå hvor gammel den kan være.

31 Okt 2019

En mulig grunnmur

Av Odd Tore Saugerud

Øst på vollen står denne lave steinmuren, som kan ha vært grunnmuren til et stort hus, muligens stallen som ble bygd om til et fjøs.

31 Okt 2019

Gruvbakken som bebodd seter

Av Odd Tore Saugerud

Dalsgruva ble nedlagt i 1820 etter å ha vært i drift fra 1600-tallet. Det var da bygget boliger og driftsbygninger på Gruvbakken, og på det meste bodde det 30 personer med tilknytning til gruva der. Etter at gruvedriften var slutt, bodde det fortsatt folk der oppe som tok kuer i «pensjon» i sommerhalvåret. Dette varte til starten på 1900-tallet, da plassen ble fraflyttet, og husene forsvant. Bildet viser vollene, delvis på gamle slagghauger, med gamle og store asketrær.