Utsikt fra Midthytthøgda mot syd

Midthytthøgda består av mange småkoller og er skogkledd. Men der driftsveien fra blåstien kommer opp, er det utsikt helt til Tryvannshøgda. Tårnet og masta er synlige rett til høyre for grantoppen til venstre for det store hogstfeltet. Driftsveien tar av fra skogsbilveien rett nord for bekken fra Sakristjern, og det er et hensiktsmessig startpunkt for de som sykler.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2019

Utsikt fra Fyllingskollens veststup

Av Odd Tore Saugerud

Fyllingskollen og Middagskollen har stup på østsiden mot Østre Fyllingen, men der dekker høyvokst gran utsikten. På vestsiden har det nok vært et stort hogstfelt, som fortsatt ikke har vokst seg høyere enn stupet, så her kan man i alle fall enkelte steder se nordre del av Vestre Fyllingen og åsene bak den.

30 Okt 2019

Det trigonometriske punktet på Fyllingskollen

Av Odd Tore Saugerud

Her var det en gang god utsikt i flere retninger og en egnet plass for et trigonometrisk punkt med tårn, offisielt kalt et fotsignal. Nå har tårnet falt, utsikten er tilvokst, men selve punktet, en jernbolt med innslått kors, står der fortsatt. Den er synlig mellom midten av bildet og nedre venstre hjørne.

30 Okt 2019

Veststupet langs Fyllingskollen og Middagskollen

Av Odd Tore Saugerud

Teksten til bilde nr. 32637 nevner smådaler med stup og skrenter. Dette er en del av veststupet langs Fyllingskollen og Middagskollen. Her må man lete litt for å finne en vei opp som kan krabbes.