Utsikt fra Fyllingskollens veststup

Fyllingskollen og Middagskollen har stup på østsiden mot Østre Fyllingen, men der dekker høyvokst gran utsikten. På vestsiden har det nok vært et stort hogstfelt, som fortsatt ikke har vokst seg høyere enn stupet, så her kan man i alle fall enkelte steder se nordre del av Vestre Fyllingen og åsene bak den.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2019

Det trigonometriske punktet på Fyllingskollen

Av Odd Tore Saugerud

Her var det en gang god utsikt i flere retninger og en egnet plass for et trigonometrisk punkt med tårn, offisielt kalt et fotsignal. Nå har tårnet falt, utsikten er tilvokst, men selve punktet, en jernbolt med innslått kors, står der fortsatt. Den er synlig mellom midten av bildet og nedre venstre hjørne.

30 Okt 2019

Veststupet langs Fyllingskollen og Middagskollen

Av Odd Tore Saugerud

Teksten til bilde nr. 32637 nevner smådaler med stup og skrenter. Dette er en del av veststupet langs Fyllingskollen og Middagskollen. Her må man lete litt for å finne en vei opp som kan krabbes.

30 Okt 2019

Grønt terreng på åsryggen med Middagskollen

Av Odd Tore Saugerud

Middagskollen ligger på åsryggen mellom Tjuvdalskollen og Østre Fyllingen sammen med kollene Midthytthøgda og Fyllingskollen. Terrenget i området er interessant med mange parallelle smådaler i retning nord/syd med skrenter og stup, avbrutt av flate myrområder. Som bildet viser, er mye av grunnen mosedekket, og det er flere mer eller mindre tydelige tråkk. Tråkket på bildet er en fortsettelse av driftsveien til Midthytthøgda, og går etter hvert nord for Fyllingskollen.