Øvre del av Krokkleiva er restaurert

Da har sherpaene gjort en fin jobb i øvre del av Krokkleiva. Det er fortsatt litt arbeider i bunnen av kleiva, de legger på litt toppdekke. Nå blir det mulig å sykle både opp og ned, hvis du liker grov pukk. Men bakken er like seig som før.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Mai 2018

De pene tjerna

Av Morten Synstelien

Noen av perlene i Finnemarka naturreservat er tjerna med fellesnavnet «De pene tjerna». De har nok fått dette navnet fordi det er sjeldent flott her. Dette er det søndre tjernet.

22 Mai 2018

Flotter blir det ikke i Finnemarka naturreservat

Av Morten Synstelien

Navnløst tjern øst for Bjørnkollen på 596,7 moh. ifølge kartet. Lave, flotte furutrær.

27 Okt 2019

Lommedalen og Gyrihaugen sett fra Nordre Kolsåstopp

Av Morten Synstelien

På nordsida av toppen var det nesten ikke folk, mens alle var på sydsiden og så utover fjorden, Oslo og Bærum. Men for min del var det å se nordover litt artig. Det er akkurat 20 kilometer til Gyrihaugen i luftlinje. Gyrihaugen er den høyeste toppen på bildet, og jeg lurer på om toppen helt til høyre er Hole kommunes høyeste topp, Mørkreiåsen, men er ikke sikker.