De pene tjerna

Noen av perlene i Finnemarka naturreservat er tjerna med fellesnavnet «De pene tjerna». De har nok fått dette navnet fordi det er sjeldent flott her. Dette er det søndre tjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Mai 2018

Flotter blir det ikke i Finnemarka naturreservat

Av Morten Synstelien

Navnløst tjern øst for Bjørnkollen på 596,7 moh. ifølge kartet. Lave, flotte furutrær.

27 Okt 2019

Lommedalen og Gyrihaugen sett fra Nordre Kolsåstopp

Av Morten Synstelien

På nordsida av toppen var det nesten ikke folk, mens alle var på sydsiden og så utover fjorden, Oslo og Bærum. Men for min del var det å se nordover litt artig. Det er akkurat 20 kilometer til Gyrihaugen i luftlinje. Gyrihaugen er den høyeste toppen på bildet, og jeg lurer på om toppen helt til høyre er Hole kommunes høyeste topp, Mørkreiåsen, men er ikke sikker.

27 Okt 2019

Utsikt fra bronsealdergravrøysa med tåkeskyer og rim

Av Odd Tore Saugerud

Himmelen var blå, og utsikten fra bronsealdergravrøysa denne dagen var tilsynelatende god. Men bånd av tåkeskyer indikerer fuktig luft og dis, og det gir bilder med lav kontrast og blåstikk i fjerne områder. Så da ble dagens motiv tåkeskyen foran Finnemarka, og rimet som fortsatt ikke hadde smeltet på trærne. Fortsatt fører ingen sti til røysa.