Lommedalen og Gyrihaugen sett fra Nordre Kolsåstopp

På nordsida av toppen var det nesten ikke folk, mens alle var på sydsiden og så utover fjorden, Oslo og Bærum. Men for min del var det å se nordover litt artig. Det er akkurat 20 kilometer til Gyrihaugen i luftlinje. Gyrihaugen er den høyeste toppen på bildet, og jeg lurer på om toppen helt til høyre er Hole kommunes høyeste topp, Mørkreiåsen, men er ikke sikker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2019

Utsikt fra bronsealdergravrøysa med tåkeskyer og rim

Av Odd Tore Saugerud

Himmelen var blå, og utsikten fra bronsealdergravrøysa denne dagen var tilsynelatende god. Men bånd av tåkeskyer indikerer fuktig luft og dis, og det gir bilder med lav kontrast og blåstikk i fjerne områder. Så da ble dagens motiv tåkeskyen foran Finnemarka, og rimet som fortsatt ikke hadde smeltet på trærne. Fortsatt fører ingen sti til røysa.

27 Okt 2019

En grønn idyll øst for Pipesteinen

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke bare selve Pipesteinen som interessant i området rundt den. Terrenget er gjennomskåret av grønne kløfter som denne, mosebevokste og med gammel skog, og innimellom små vann. Pent å se på, sent å ta seg frem i.

27 Okt 2019

Pipesteinen og rim i skyggen

Av Odd Tore Saugerud

En tur for DNT Senior turbussen langs toppen av Krokskogstupet må omfatte Pipesteinen. Nå er stien dit fra blåstien merket og grundig tråkket opp, så adkomsten er god. Siden det var tåkebelte langs stupet og minusgrad nesten til lunsjtid, var det fortsatt områder med rim i de dype skyggepartiene, selv om temperaturen var på vei opp. Med Steinsfjorden i full sol var dette et kontrastrikt og utfordrende motiv.