Rast ved Åbortjern

To unge vandrere ved idyllisk rasteplass.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Aug 2006

Spindelvev over og under vann

Av Odd Tore Saugerud

Det er et yrende og stikkende insektliv på Semsmåsan, og det er mat for mange edderkopper. Nett etter hjulspinnere finnes i mange av trærne på myra, og noen prøver også lykken lengre ned. Her er det en som har prøvd seg helt på bakkenivå, og som fikk nettet sitt delvis oversvømmet etter en heller fuktig natt. Dette var ikke det eneste nettet som var delvis under vann, men det var ikke mulig å finne nettenes eiere.

21 Aug 2006

Grop etter torvskjæring på Semsåsan

Av Odd Tore Saugerud

Slik så en av gropene etter torvskjæringen på Semsmåsan ut i 2006. Sammenlignet med Breimåsan, bilde nr. 32588, er den mye mer tilvokst med torv og vegetasjon som smalbladet soldogg og tettegras. Dette er meget lumsk myr, fordi torvene kan virke solide, men de forsvinner rakst ned i dynnet om noen trår på dem. De verste partiene var da også gjerdet inn, og rester av gjerdet er synlig i bildets øvre venstre hjørne. Det er også liv gropene, se bilde nr. 32591.

21 Aug 2006

Torvtørkehuset på Semsåsan i Vestmarka

Av Odd Tore Saugerud

Torvtørkehuskopien på Semsmåsan ble satt opp i august 1994, og er noe eldre enn den på Breimåsan i Romeriksåsene, se bilde nr. 32588. Arkitekturen er noe forskjellig, med kryssavstivning her i stedet for V-formet avstivning. Bildet er tatt etter solnedgang og med tordenvær underveis, og de litt uvanlige fargene skyldes dette. Gropa etter torvskjæringen er vist som oversikt på bilde nr. 32590 og en litt spesiell detalj på bilde nr. 32591.