Kalbakken bru i flom

Etter en heller regnfull høst var vannføringen i Alna på flomnivå. Det var blant annet stor vannføring i sideelva fra Breisjøen, som vanligvis er nesten tørr siden vannet derfra ledes i tunnel til Alnsjøen. Bilde nr. 26099 viser vannstanden ved normal vannføring.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Okt 2019

En demning med regulerbart avløp i bunnen

Av Odd Tore Saugerud

Også i den øvre delen av Alna var det flrere mindre fossefall som ble utnyttet til industriell bruk. Grorud prestegård hadde tilgang til fire vannfall, og drev kvernbruk og hele fire sager for tømmereksport. Denne demningen, som nå fungerer som ei bru, kan ha vært et av dem. Rørstussen er synlig til høyre i bildet, og ved siden av rekkverket er det to gjengede jernstenger for manøvrering av luke.

21 Okt 2019

Leirfallet med basseng og to avløp

Av Odd Tore Saugerud

Leirfallet er med sin 15 meter fallhøyde den høyeste fossen i Alna, se bilde nr. 26098. I 1974 ble det skjult bak en betongdemning, og elva ble ledet videre i en kulvert/tunnel til Brubakk nær Alnaparken. Demningen ble fjernet i 2011, og det ble bygget et basseng med to avløp ved foten av fossen. Et avløp med varagrind tor tunnelen, og et for elva i dagen ned til Hølaløkka. Det siste fikk bare litt over 15 prosent av vannet ved normal vannføring.

20 Mai 2019

Utsikt fra Liggeren mot Tryvann

Av Morten Synstelien

Det har regnet i hele dag, men vi ser Tryvann i det fjerne. Vannet er Øyungen. Det er sein vår, men det spirer grønt og fint.